1
  • Umidi Jahon - Tekoon Tekoon (03:17)

  • Umidi Jahon - Orum Orum (05:41)

  • Umidi Jahon - Siya Hele Down (03:38)

  • Umidi Jahon - Chin Chin (03:32)

  • Umidi Jahon - Bia Kenaram (Rabi) (02:54)

  • Umidi Jahon - Hele Dan Dan (03:11)

  • Umidi Jahon - Mayhaneh (03:09)

  • Umidi Jahon - U Don donnnnnn (03:17)

  • Umidi Jahon - Tekoon Tekoon (03:17)

  • Umidi Jahon - Orum Orum (05:41)

  • Umidi Jahon - Siya Hele Down (03:38)

  • Umidi Jahon - Chin Chin (03:32)

  • Umidi Jahon - Bia Kenaram (Rabi) (02:54)

  • Umidi Jahon - Hele Dan Dan (03:11)

  • Umidi Jahon - Mayhaneh (03:09)

  • Umidi Jahon - U Don donnnnnn (03:17)