1
  • алымжан Жолдасбай - Кыздарай(Кок жотел) (02:57)

  • алымжан Жолдасбай & Аманкелд тешов - Бойдатар [2014] (04:07)

  • Галымжан Жолдаспай - алымжан Жолдасбай - айналайын сен маан нап калдын Muz-fresh (03:50)

  • алымжан Жолдасбай - Кк жтел (02:15)

  • алымжан Жолдасбай - азаты дастарханы 2014 NEW (03:51)

  • алымжан Жолдасбай - Жаазен vknewuzen (02:58)

  • алымжан Жолдасбай - А ерке [2015] (03:10)

  • алымжан Жолдасбай - Тойбастар (04:19)

  • алымжан Жолдасбай - азата болсын таы той [2014] (03:30)

  • алымжан Жолдасбай - Айналайын сен маан нап алды (03:50)

  • алымжан Жолдасбай - А тлек (03:19)

  • алымжан Жолдасбай - Аерке 2014 NEW (03:08)

  • алымжан Жолдасбай - Кк жтел (02:57)

  • алымжан Жолдасбай - А тлек (03:18)

  • алымжан Жолдасбай - А тлек (03:20)

  • алымжан Жолдасбай - Кк Жтел (02:57)

  • алымжан Жолдасбай - Ак тлек (03:18)

  • алымжан Жолдасбай - Маыстау Баласы (03:00)

  • алымжан Жолдасбай & Аcар, Асанлi Кшеровтер - Ненi ойлады [2015] (04:22)

  • алымжан Жолдасбай - Кк жтел (02:57)