1
  • минус - рiдна мати моя (02:58)

  • Рiдна мати моя - минус (03:26)

  • Рiдна мати моя - минус под фортепьянооркестр (04:47)

  • минус - Рiдна мати моя (03:20)

  • Наталья Валевская - Рiдна мати моя (Минус) (04:48)

  • минус - рiдна мати моя (02:58)

  • Рiдна мати моя - минус (03:26)

  • Рiдна мати моя - минус под фортепьянооркестр (04:47)

  • минус - Рiдна мати моя (03:20)

  • Наталья Валевская - Рiдна мати моя (Минус) (04:48)