1
  • Жубаныш Жексенулы - Нурикамал (05:24)

  • Жубаныш Жексен - Аке туралы ой (03:54)

  • Жубаныш Жексен - Окинбе сен (03:50)

  • Жубаныш Жексенулы - Биздин агай тамаша (03:25)

  • Жубаныш Жексенулы - Махаббат майданы [kazhit] (04:45)

  • Жубаныш Жексенулы - Ш.Калдаяков М.Шаханов - Суймегендер сагынбайды - Жубаныш Жексенулы (04:13)

  • Жубаныш Жексенулы - Омыр жалы (03:42)

  • Жубаныш Жексенулы - Казакстаным (04:15)

  • Жубаныш Жексен улы - Махаббат Ели (04:45)

  • Жубаныш Жексенулы - - Казакстаным жерим байдагым (03:33)

  • Жубаныш Жексенулы - Ауылым Ансаган (04:38)

  • Макпал Жунусова жане Жубаныш Жексен улы - Еки жулдыз 2014 (05:51)

  • Жубаныш Жексенулы - Ак кеме (04:21)

  • Жубаныш Жексенлы - Есе мен алайсы (03:54)

  • Жубаныш Жексен - Маруся Жан (04:10)

  • Жубаныш Жексенулы - Казакстан (04:15)

  • Жубаныш Жексенулы - Дудар-ай (04:13)

  • Жубаныш - Жолдар (03:22)

  • Жубаныш Жексенулы - Мейли (03:47)

  • Жубаныш Жексенулы - Махаббат майданы (04:45)

  • Жубаныш Жексенулы - Нурикамал (05:24)

  • Жубаныш Жексен - Аке туралы ой (03:54)

  • Жубаныш Жексен - Окинбе сен (03:50)

  • Жубаныш Жексенулы - Биздин агай тамаша (03:25)

  • Жубаныш Жексенулы - Махаббат майданы [kazhit] (04:45)

  • Жубаныш Жексенулы - Ш.Калдаяков М.Шаханов - Суймегендер сагынбайды - Жубаныш Жексенулы (04:13)

  • Жубаныш Жексенулы - Омыр жалы (03:42)

  • Жубаныш Жексенулы - Казакстаным (04:15)

  • Жубаныш Жексен улы - Махаббат Ели (04:45)

  • Жубаныш Жексенулы - - Казакстаным жерим байдагым (03:33)

  • Жубаныш Жексенулы - Ауылым Ансаган (04:38)

  • Макпал Жунусова жане Жубаныш Жексен улы - Еки жулдыз 2014 (05:51)

  • Жубаныш Жексенулы - Ак кеме (04:21)

  • Жубаныш Жексенлы - Есе мен алайсы (03:54)

  • Жубаныш Жексен - Маруся Жан (04:10)

  • Жубаныш Жексенулы - Казакстан (04:15)

  • Жубаныш Жексенулы - Дудар-ай (04:13)

  • Жубаныш - Жолдар (03:22)

  • Жубаныш Жексенулы - Мейли (03:47)

  • Жубаныш Жексенулы - Махаббат майданы (04:45)

  • Жубаныш Жексенулы - Бала кез (04:09)

  • Жубаныш Жексенулы - Казакстан (03:35)

  • Елена Абдхалыкова Жубаныш Жексенулы - Кешiр менi (04:52)

  • ЖУБАНЫШ ЖЕКСЕНУЛЫ - ОКIНБЕ СЕН (04:10)

  • Жубаныш Жексенулы - Жан апа (03:18)

  • Жубаныш Жексенулы - Ойладымба (03:58)

  • RunkiЖубаныш Жексенулы - Окiнбейсiн (04:06)

  • Жубаныш Жексен - Аркалыктын ак таны (htttpvkzhana_ander) (03:30)

  • Жубаныш Жексенулы - Сймегендер саынбайды (04:21)

  • Елена Абдхалыкова-Жубаныш Жексенулы - Есне мен алгайсын (03:56)