1
    • ибратнама - Жабыр жауызан намаз (02:08)

    • Бурахан Дiлназ - Жау, жау жабыр (02:01)

    • Бота Бейсенова - Жау, жау, жабыр (02:54)

    • Таат Мамырханлы - атарда жауан жабыр (04:38)