1
  • [ Azrbaycan Musiqisi ] - nx tranlri (04:10)

  • Aqin Tariyelolu - nx Tranlri (04:30)

  • Oyun havas - A dalar (nx Tranlri) (05:47)

  • Anar Mingevirli - nx tranlri (04:44)

  • Fezail miskinli - nx tranlri (04:55)

  • [ Azrbaycan Musiqisi ] - nx tranlri (04:10)

  • Aqin Tariyelolu - nx Tranlri (04:30)

  • Oyun havas - A dalar (nx Tranlri) (05:47)

  • Anar Mingevirli - nx tranlri (04:44)

  • Fezail miskinli - nx tranlri (04:55)